ו. דרך בחינוך תורני חיוביבעז"ה בדפים הבאים נדון בנושאים השייכים למכלול הבניה של דרך חינוכית חיובית בגיל תלמוד תורה/ביה"ס.  דהיינו: גישות ויישומים, למגמה של יצירת מסגרת חינוכית ולימודית, שבונה רצון , קישור וענין בלימוד התורה, שמחה וחיוּת - ביחד עם חזרות, ידיעות בהירות, הרגלי למידה והתנהגות; וכן - יחס אישי רציני, מאמין, מקשיב ומעודד לילדים.

כדי לתת "מסגרת" לתת-הנושאים, ניתן בעז"ה כותרות לדפים הבאים עפ"י התכנים שאנו מעוניינים למלא בהם.  ונקוה למלא אותם עם הזמן, בעזרתו יתברך.  וזאת להזכיר - האתר הוא אתר "נבנה" - והתכנים נכתבים והולכים..  אפשר, בשמחה, להעיר ולהאיר, לשאול ולהקשות, "תוך כדי" דרך הדוא"ל המצורף וגם לסייע בכך לשכלול הנכתב.

אין "התחייבות" שאַמלא את הדפים דווקא כסדר. פעם פה ופעם שם..

 
 

ראשי הפרקים לדפים דלהלן:

א.  קישור השכל והרגש לתורה, ערכיה ותכניה (דוגמאות מפרשת לך-לך).

     בניית הרצון וההתעניינות בלימוד התורה אצל הילדים.

ב.  סיכומים וחזרות בכיתה.

ג.  חזרות בבית.

ד.  רמות שונות בכיתה.

ה.  חינוך חיובי להתנהגות ומשמעת.

ו.  בין אדם לחבירו.

ז.  עבודות לבית ו"מבצעים".                                                                              

ח.  יחס אישי, רציני, מאמין, לילדים. השפעתו על המשמעת החיובית.  

ט.  לימוד ההלכה.                                                                                                                      

י.  דגשים אמוניים/לימודיים/ערכיים בחומש בראשית.

י"א.  התייחסות לנושאים ספציפיים בחומש בראשית.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[לידיעת מבקרי אתרנו היקרים.  מי שמתענין בתוכן מודעה של גוגל שמופיעה באתר ולוחץ עליה, תורם כלכלית משהו להפעלתו של האתר ב"ראש שקט". כמובן, מי שאכן מתענין במודעה כלשהי, ולא סתם "לחיצה" שזה אינו הגון]