ב. נושאים תורניים ללימוד לילדים ע"י מלמדים וגננות

נושאים תורניים ללימוד לילדים ע"י מלמדים וגננות

 ברכות.

לפניכם (בקובץ מצורף), תכנית לימוד לילדים בנושא, מתוך החוברת "נושאים תורניים לילדים": ברכות.  הנושאים בסגנון המתאים לאמירתם בפני ילדים מגן חובה ועד לכיתה ג'.
כפי שמוסבר בעז"ה בהקדמה לגישה שביסוד החוברות (מובאת להלן, לפני הנושא), התכנים אינם "ילדותיים" אך אופן הגשתם מותאם לילדים ומעודד את פיתוח עומק חשיבתם והרגשתם התורנית. ראוי ללמד תכנים אלו באופן ספיראלי במשך כמה שנים כאשר בכל שנה הדברים עצמם נתפסים ביתר עומק ואפשר גם להוסיף עוד הלכות. זו הרי מגמתנו: הפנמת הדברים בעומק הנפש, ההבנה וההרגשה.
הזמן ללימוד כל תכנית, ביחידות לימוד של כ25 דק' ליום, בגן חובה, הוא כשבועיים, כאשר בחלק מהזמן היומי מספרים במקביל סיפור. רצוי גם שינון פסוקים מתאימים שמתוכם מאזכרים את הנלמד.
רשימת פסוקים וסיפורים מקבילים מ"כה עשו חכמינו" מצורפת כנספח בסוף החוברת.                                               
 
הוספנו (בעמוד הבא)": תכנית בנושא "גמילות חסד".
                              וכן:  לימוד תורה
                             וכן: קיום מצוות
 
כפי שהזכרנו ב"דף הבית" - ניתן לרכוש את החוברות, או להזמין משלוח שבועי בדוא"ל, במחיר סמלי. פניה באמצעות "דף "צור קשר" או לדוא"ל
                                                                                                                                                                                   
 

קבצים מצורפים (2)

צרף קובץ: