קיום מצוות - למלמדים, מורים/ות, גננות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                   התורה מתאימה לעם ישראל,
                                                 לפי הרצון של ה'
 
 
 
 
 
 
                             אוכל של חיות ואוכל של בני אדם
 
 
 
 
 
 
 
 
                            התנהגות של חיות והתנהגות של
                                                         בני אדם 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                               התנהגות מיוחדת לעם ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              דוגמאות למצוות עשה
 
 
 
 
 
 
 
                                       דוגמאות למצוות לא-תעשה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         מצוות ביד
 
 
                                                       מצוות ברגליים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      מצוות בפה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         אבר שמקיימים בו מצוות -
                                                            יותר קדוש
 
 
 
 
 
 
 
                                         עיקר בריאת גוף האדם -
                                           לעשות מעשים טובים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                להשתדל להרוויח הרבה מצוות
 
 
                                          
 
                                            "לברוח" מעבירות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      לעשות את המצוות בדיוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           כמה שמתרגלים במצוות - מרגישים
                                                יותר אהבה אליהן 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ב"ה.

                                 קיום מצוות


ראשי פרקים

א. המצוות כהמשך מהתורה - מתאימות לעם ישראל ולאופיו.

ב. מצוות עשה ומצוות לא תעשה.

ג. המצוות נעשות ע"י האברים השונים של האדם.

ד. המצוות מקדשות את אברי האדם - וזוהי תכלית גופו.

ה. רדיפת המצוות ובריחה מן העבירות.

ו. דקדוק במצוות.

ז. התרגלות במצוות ואהבתן.


א. המצוות כהמשך מהתורה - מתאימות לעם ישראל ולאופיו.

למדנו שה' עשה את עם ישראל עם קדוש, צדיק, עִם לב טוב - שרוצים להיות טובים, רחמנים. וה' נתן לעם ישראל את התורה כי היא מתאימה להם.
התורה מלמדת אותנו את הטוב של ה'. התורה מלמדת אותנו בשביל מה ה' ברא את העולם, את הטוב שה' עושה. התורה מלמדת אותנו את הטוב שה' נתן לעם ישראל, שהוא עשה אותם טובים וצדיקים - והתורה גם מלמדת אותנו איך מתאים לנו להתנהג: מה אנחנו צריכים לעשות - וגם מה צריך לא לעשות, בשביל שההתנהגות שלנו תהיה לפי מה שה' רוצה, תהיה מתאימה לנו, מתאימה לעם ישראל הצדיק.
 
אתם יודעים למה זה קצת דומה? חיות אוכלות אוכל של חיות, זה מתאים לגוף שלהן לאכול אוכל כזה. האם בני אדם יכולים לאכול את כל האוכל של החיות? בוודאי שלא; זה לא בריא להם - זה יכול להזיק. יש חיות שאוכלות עשב מהשדה, יש חיות שאוכלות בשר לא מבושל. הגוף של האדם הוא עדין יותר - הוא לא יכול לאכול את כל הדברים האלה. גם אם הוא רוצה לאכול בשר - הוא צריך קודם לבשל אותו. הרבה חיות יכולות לאכול תפוחי אדמה בלי לבשל. אם אדם יאכל כך, תכאב לו הבטן. למה? כי זה לא מתאים לו.
 
גם בהתנהגות, יש דברים שמתאימים לחיות ולא לבני אדם - ויש דברים שמתאימים לבני אדם.
חיות לא מתלבשות והולכות בלי נעליים, ואנשים - הולכים עם בגדים ונעליים. יש חיות, שאם חיה אחרת לא מוצאת חן בעיניהן - הן מתנפלות עליה; בני אדם מדברים ומסבירים. קוף יכול לדחוף קוף אחר בלי לדבר איתו, בן אדם מבקש לזוז הצידה (לצערנו - יש גם בני אדם שבדברים האלה מתנהגים קצת כמו בעלי חיים, במקום לדבר - דוחפים ומרביצים, צריך מאוד להיזהר מזה); זוכרים מה שלמדנו (כשדיברנו על שמירת הלשון) שבני אדם מדברים במילים, מסבירים, וחיות לא?

למה בני אדם לא מתנהגים כמו החיות? כי זה לא מתאים להם. הם בני אדם, הם יותר חשובים מחיות. לא יפה ולא מתאים להם שיתנהגו כמו חיות.

גם בתוך בני האדם יש עם מיוחד, חשוב ועדין - עם ישראל. לא מתאים לעם ישראל להתנהג בכל הדברים כמו האחרים, כמו הגויים. ה' עשה את עם ישראל עִם טוב וצדיק, עם לב טוב, רוצים להיות מאוד טובים - והם צריכים לעשות מעשים שמתאימים להם, מתאימים לצדיקות שלהם, מתאימים ללב הטוב שלהם. לפי מה שה' רוצה. למעשים האלה קוראים מצוות.

מה שמתאים לנו ללמוד זו התורה - מה שמתאים לנו לעשות אלו המצוות.

ה' לימד אותנו בתורה איזה מעשים מתאימים לנו, מתאימים לעם טוב כמו שה' עשה אותנו - ואיזה מעשים לא מתאימים לנו. לא תמיד אנחנו מבינים למה המצווה הזו מתאימה לנו; אבל ה' יודע יותר טוב, מה טוב שנעשה ומה לא - כי הוא עשה אותנו. בשביל לדעת את המצוות - צריך כמובן קודם כל ללמוד תורה, ומהתורה אנחנו יודעים את המצוות שצריך לקיים.

נסכם: ה' עשה אותנו עם טוב, רחמנים, עם לב טוב ומידות טובות - רוצים להיות טובים. ובתורה ה' לימד אותנו איזה מעשים מתאימים לנו ואיזה לא.


ב. מצוות עשה ומצוות לא תעשה.

יש שני סוגים של מצוות: מצוות "עשה" ומצוות "לא תעשה".

מצוות עשה זה מה אנחנו כן צריכים לעשות, מה כן מתאים לנו לעשות.
מי יתן דוגמה למצות עשה? ציצית - זו מצות עשה, לשים ציצית על הבגד. לכבד את אבא ואמא, זו מצות עשה כי התורה אמרה לנו מה כן לעשות - לעזור, לכבד. ללמוד תורה - זו גם מצות עשה. מה צריך לעשות במצווה הזו? ללמוד תורה בשביל לקיים אותה. לעשות ברית מילה לתינוק בן שמונה ימים - זו גם מצות עשה. לגדולים להניח תפילין - זו מצות עשה. לבנות את ארץ ישראל - גם זו מצות עשה
כל המצוות האלה אומרות מה כן לעשות.
ויש מצוות שאומרות מה לא לעשות, לכן הן נקראות מצוות לא תעשה.
 לא לדבר לשון הרע - דברים רעים על מישהו - זו מצות לא תעשה. לא להעליב - זו מצות לא תעשה. לא לחלל שבת - למשל, לא לסוע בשבת, לא להדליק אש בשבת - זו מצות לא תעשה; וכן עוד הרבה דברים.
מצוות עשה אלה דברים טובים מאוד, מעשים טובים שמתאימים לנו; טוב לעשות אותם, ה' רוצה שנעשה אותם. מצוות לא תעשה מלמדות אותנו איזה מעשים הם רעים שצריך להתרחק מהם. זה לא מתאים לנו. צריך לא לעשות את הדברים האלה, ה' רוצה שלא נעשה אותם.

נסכם: יש מצוות עשה - מה כן לעשות, ומצוות לא תעשה - מה לא לעשות. מצוות עשה אלו מעשים טובים שה' ציוה - שמתאימים לנו, לעם ישראל. מצוות ל"ת מלמדות אותנו מהם המעשים הרעים, שצריך לא לעשות, ה' ציוה לא לעשות אותם - הם לא מתאימים לנו.


ג. המצוות נעשות ע"י האברים השונים של האדם.

במה אנחנו מקיים את המצוות? רק ביד? רק ברגל? לא. יש כל מיני מצוות ואפשר לקיים אותן בכל מיני אברים - חלקים - של גוף האדם.
יש מצוות עשה שמקיימים ביד. מי ייתן דוגמה? למשל, צדקה לעני אפשר לקיים ע"י שנותנים לו כסף ביד שלנו. יש גם מצוות לא תעשה ביד. למשל? לא לגנוב.
אותו דבר ברגל: אפשר לרוץ לעזור לחבר, לרוץ ללמוד תורה, לעלות לרגל לבית המקדש כשהוא קיים, בפסח שבועות וסוכות - הנה יש לנו מצוות עשה שמקיימים ברגליים. וכמובן, גם לא תעשה: למשל, מי שהולך חס ושלום לעשות עבירה, הוא משתמש ברגליים לעבור על "לא תעשה". מי שמרביץ או בועט בחבר, חס ושלום, זו עבירה. אסור לתת בעיטה לחבר, הרי הוא בן אדם; וגם מבטלים ע"י כך את מצות עשה "ואהבת לרעך כמוך", ככה זה לא נקרא לאהוב את החבר. מי שעושה ההפך ממצות עשה, כמו זה שעושה ההפך מ"ואהבת לרעך כמוך" - זה נקרא "מבטל מצות עשה"; לבטל מצות עשה זו עבירה.

יש מצוות עשה בפה, למשל: לאכול מצה ומרור בפסח. אתם זוכרים שלמדנו גם שאפשר לעשות גמילות חסד - טובה ועזרה - בפה ע"י כך שמעודדים את החבר, מנחמים אותו. הנה יש לנו גם בפה מצוות עשה ויש עוד ועוד. ולא תעשה - מי שמדבר לשון הרע עובר על מצוות לא תעשה בפה, ויש עוד דברים דומים.

יש עוד הרבה דוגמאות למצוות שאדם יכול לקיים בגופו.

נסכם: אפשר לקיים מצוות ולהיזהר מעבירות, בכל חלקי הגוף של האדם.


ד. המצוות מקדשות את אברי האדם, וזוהי תכלית גופו.

למדנו שהמצוות מתאימות לנו. אלה מעשים טובים שמתאימים לעם ישראל הטוב.
אפשר לקיים אותן, ולהיזהר מעבירות, בכל הגוף שלנו.
מה קורה כשאדם מקיים מצווה בחלק של הגוף שלו - למשל, ביד? איזו יד אתם חושבים יותר קדושה, יותר טובה - יד שקיימו בה מצוות או יד שלא קיימו בה מצוות?
בוודאי יד שקיימו בה מצוות. יד שנתנו בה הרבה צדקה, שעזרו בה לחברים, שלא מרביצים איתה - מקדשים אותה, עושים אותה קדושה יותר, טובה יותר.
באמת - בפנים, בלב, תמיד אנחנו טובים, אבל כשעושים מצווה ביד, כאילו "רואים" את הטוב שלנו גם על היד; עכשיו היד היא טובה כמו שמתאים לנו. היא מתאימה ללב שלנו, לנשמה שלנו - לזה שה' עשה אותנו טובים.
כל אבר - כל חלק מהגוף של האדם - שמקיימים בו מצוה, הוא נהיה יותר קדוש וכל הגוף נהיה יותר קדוש, יותר טוב, יותר מתאים למה שה' רוצה - מתאים לעם ישראל הצדיק והקדוש.
באמת, זה העיקר שבשבילו ה' ברא את הגוף של האדם: שנעשה איתו מעשים טובים, שנקדש אותו. אתם חושבים שה' ברא את האדם בשביל שיאכל וישתולל? לא. העיקר זה שנעשה מעשים טובים עם הגוף שלנו, שנקיים איתו מצוות. מותר, כמובן, וצריכים לאכול. ילדים גם צריכים לשחק. אבל העיקר שבשבילו ה' נתן לנו את הגוף - זה לעשות מצוות, מעשים טובים.
גם במשחק אפשר לעשות מצוות - למשל, אם עוזרים לחבר. גם באוכל אפשר לעשות מצוות - למשל, כשמברכים. אם האדם משתמש בכח שיש לו מזה שהוא אוכל, בשביל לעשות מצוות, מעשים טובים, אז גם האוכל עזר למצווה.

נסכם: אפשר לעשות מצוות ולהיזהר מעבירות ע"י כל חלקי הגוף של האדם. מי שמתנהג כך - הגוף שלו קדוש יותר, טוב יותר, מתאים יותר לטוב של בן אדם מעם ישראל, יותר מתאים למה שה' רוצה. זה העיקר שבשבילו ה' ברא את גוף האדם, שישתמש בו לעשות את מצוותיו.


ה. רדיפת המצוות ובריחה מן העבירות.

ראינו שהמצוות הן מתנה מאוד יקרה שה' נתן לנו; כך אנחנו נהיים יותר צדיקים וטובים, בשביל זה ה' עשה לנו גוף כל כך משוכלל ומיוחד.
אז כדאי לנו להרוויח הרבה מצוות. ה' נותן שכר - הרבה טוב - למי שמקיים היטב את המצוות ונזהר מעבירות. אנחנו צריכים לרדוף אחרי המצוות.
מה זה נקרא לרדוף? הכוונה היא לא כמו שרודפים אחרי ילד במשחק, אלא להשתדל מאד להרוויח מצוות. כמו שרודפים אחרי משהו שרוצים להשיג, כך צריך להשתדל מאד להרוויח עוד ועוד מצוות.
כל מצוה שמרוויחים - נהיים יותר טובים. ה' לא שוכח אף מצווה שיהודי מקיים.
וגם צריך לברוח מהעבירות; מה הכוונה? להיזהר מאד שלא לעבור עבירות, לא לעבור על מצוות "לא תעשה" ולא לעשות ההיפך ממצוות עשה. כמו שבורחים מדבר מסוכן - כך צריך להיזהר מהעבירות, שלא יעשו אותנו רעים. אנחנו רוצים להיות טובים, לעשות מה שה' רוצה.

סיכום: צריך להשתדל להרוויח כמה שיותר מצוות - ולהיזהר שלא לעשות עבירות.


ו. דקדוק במצוות.

כשמקיימים את המצוות - צריך לשים לב לקיים אותן בדיוק, כמה שאפשר, כמו שהתורה ציותה.
הרי המצוות זה דבר טוב, ה' ציוה אותן - אז צריך להשתדל לעשות אותן הכי טוב ומדויק שאפשר. למשל, לא להגיד: אני לא מספר לשון הרע - דברים רעים - על החבר, רק קצת צוחק עליו. כך לא מקיימים את המצווה בדיוק, יש בזה עבירה. או אם מישהו יגיד: אני לא מדליק אש בשבת, אני רק מנגן בכלי נגינה. זה לא נקרא לשמור לגמרי את השבת. אמנם להדליק אש - יותר אסור, אבל חכמים אמרו שאסור גם לנגן.
בקיצור - צריך להשתדל לקיים את המצוות בדיוק כמו שהתורה אמרה. בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד וכך נדע איך לקיים את המצוות בדיוק.

סיכום: צריך לקיים את המצוות בדיוק כמו שהתורה אמרה וגם להיזהר מעבירות בדיוק לפי מה שאסור בתורה.


התרגלות במצוות ואהבתן

אמרנו שהמצוות הן טובות ומתאימות לנו; ולכן אנחנו צריכים להתרגל הרבה לקיים אותן.
אנחנו אוהבים את המצוות. כמה שאנחנו יותר מתרגלים אליהן - אנחנו מרגישים יותר שאנחנו אוהבים אותן, שהן מתאימות לנו.
אנחנו אוהבים שיש לנו מזוזה על פתח הבית והיא מזכירה לנו שפה בית יהודי (כי במזוזה כתוב "שמע ישראל" - שעם ישראל זוכר את ה'); ואנחנו אוהבים להתפלל לה'. אנחנו אוהבים ללמוד תורה ואנחנו אוהבים לכבד את אבא ואמא. אנחנו אוהבים לדבר יפה - שמירת הלשון - ושמדברים אלינו יפה. אנחנו אוהבים את החגים של עם ישראל שה' ציוה עליהם: את פסח, את שבועות, את סוכות וכל החגים. אנחנו אוהבים להדליק נרות בחנוכה ולשמוע קריאת מגילה בפורים.
אנחנו מתרגלים לקיים את המצוות של ה', עוד ועוד. אנחנו אוהבים את המצוות, אנחנו אוהבים את ה' שנתן לנו את המצוות הטובות שלו - ואנחנו אוהבים את עם ישראל שהוא עם טוב, שהמצוות הם המעשים שמתאימים לו.למלמדים: צריך, כמובן, עם סיום הנושא - לסכם את כל הנלמד עפ"י ראשי הפרקים המופיעים בעמוד הראשון, ובלשון המתאימה לילדים. לשם כך צריך להיות "בקיאים" היטב בכתוב. טוב אם החזרה נערכת תוך כדי שו"ת קצרות עם הילדים, ובלבד שלא חורגים יתר על המידה ממסגרת החזרה והרצף שלה - וחוזרים שוב בסוף בקיצור נמרץ על הרצף.
עם הסיכום שמופיע בסוף כל פיסקה - יש לחזור בקיצור גם על מה שלמדנו בפיסקאות שלפני כן.
סיפורים כדאי למצוא במקביל לנושאים (על אהבת מצוות, דקדוק בהן, התקדשות הגוף על - ידן, רדיפתן ובריחה מן העבירה וכד') ובהתאמה לגיל הילדים, הן בתוכן והן באופן ההעברה. להזכיר - יש להדגיש את ההבחנה בין "מה שדיברנו על הנושא" לבין הסיפור, כדי שהילדים לא יתבלבלו, כדי שיהיה קל להם יותר להמשיך ברצף של הנושא מיום ליום בלי לערבב עמו את הסיפור - וכדי לרענן את השיעור ע"י כך שמתחילים ב"דבר חדש", סיפור.
כל טוב ובהצלחה רבה!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חדש: ניתן לקבל דרך דואר אלקטרוני, במשלוח אחד מרוכז, תכניות לימודים על נושאים וחגים (מספיקות לשנת לימודים אינטנסיבית..), דוגמת אלו שבאתר. לפרטים נא ללחוץ על הקישור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ċ
2.jpg
(66k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
22A901.JPG
(193k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
41-WZmYUJFqnm.jpg
(9k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
article1_2719046330BE4A27B2B635A130E70D9D.jpg
(81k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
article1_D7EDB14D7EEB45D98D0EBB15FCC0C8AA.jpg
(100k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
big_79DSCN30191.jpg
(57k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
orig_1F2E36A0375E43A6843DA9B3911E1C6B.jpg
(496k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
orig_BBC6DBE9713B467CA8F3E6507558E50F.jpg
(588k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
Comments