תכנית שנתית ללימוד נושאים תורניים

                                                    בדף הבא דוגמה לתכנית דו שבועית לגננות ומורים/ות. בנושא ראש השנה  .  כעין זה אמור להגיע לנרשמים, אחת
                                                    לשבועיים. כולל: תוכן "עיוני" ללמד לילדים, הלכות ומנהגים. ופסוקים לשינון (כתובים בתבנית חלולה הניתנת לצביעה)
לגננות ולמורי/ות הגיל הרך:
 
מצורפת בזה פריסה של תכנית שנתית בנושאים תורניים ובתכני והלכות חגים.
 
התכניות כוללות: תכנים "רעיוניים", הצעות לסיפורים (בחלק מהתכניות), פסוקים לשינון, הלכות; ומועברות ע"י הגננת/מורה עפ"י התוכן הכתוב שיישלח בעז"ה למעוניינים/ות.
 
לימוד כל תכנית לוקח כשבועיים, חמישה ימים בשבוע, בהקדשה של 20-25 דקות ביום.
 
את הפסוקים לשינון אפשר גם לקבל באותיות חלולות גדולות, לצלם ולתת לילדים לצבוע אחרי שינונם, וכך ליצור "ספר הפסוקים שלי", שמתוכו ייזכרו בתכנים שלמדו.
 
דוגמאות לתכנים המדוברים אפשר לראות באתרנו זה (ללא הפסוקים לשינון). למשל: גמילות חסד,
 
התכניות  והפסוקים יישלחו בעז"ה למעוניינים/ות בדוא"ל מדי שבועיים, עפ"י הרשמה מראש, כעת..
אפשר גם לקבל מראש את כל התכניות לכל השנה.
 
תשלום סמלי: 50 ש"ח ל"מינוי" לכל השנה!
 
המעוניינים/ות, יוכלו בעז"ה גם לקבל ייעוץ והדרכה לאופן העברת התכניות וכל הקשור בהן, במשך השנה, בין בדוא"ל ובין טלפונית.
 
התכניות והייעוץ, ע"י האחראי על "רבני הגנים" של גני בית מוריה בבאר שבע, המופעלים ע"י ה"גרעין התורני" שם.
 
הפעלת התכנית מותנית במספר הנרשמים.
המעוניינים/ות להירשם לקבלת תכניות הלימוד  במהלך שנה"ל הקרובה (או מראש בפעם אחת), וכן לקבלת דפי הפסוקים לשינון ; וכן המעוניינים בפרטים נוספים, נא לפנות: danba@neto.net.il
0543-115401.  דן.
נא להזדרז ברישום.
 
 
 

 

תכנית לימוד

תאריך התחלה

אלול-ראש השנה

ב אלול

עשרת ימי תשובה-יום כיפור

יט אלול

חזרה בקצרה על תכנית ראש השנה

כו-כח אלול

תזכורת עשרת ימי תשובה לקראת יום כיפור

ד תשרי

סוכות

ה תשרי

להוסיף תזכורת יום כיפור

ח תשרי

המשך סוכות

יא תשרי

כיבוד הורים

כה תשרי

שמירת הלשון

ט מרחשוון

ברכות

כג מרחשוון

חנוכה

יא כסלו

גמילות חסד

ב טבת

לימוד תורה

טז טבת

טו בשבט

א שבט

קיום מצוות

טז שבט

פורים

כו שבט

פסח

יז אדר

ספירת העומר - התחלה

כג ניסן

יום העצמאות

כז ניסן

המשך ספירת העומר-לג בעומר

ז אייר

יום שיחרור ירושלים

יט אייר

חג השבועות - מתן תורה (פיסקאות א-ב)

כט אייר

המשך שבועות - הביכורים

ז (או י) סיוון

שבת

יז סיוון

בל תשחית-ונשמרתם לנפשותיכם

א תמוז

השכמת הבוקר]

[יח תמוז

 

 

 שם לקבלת התכניות בדוא"ל במשך שנת הלימודים הקרובה