לימוד תורה למלמדים, מורים/ות וגננות

 
 
 
 
                                   אבותינו - תחילת עם ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 שיעבוד מצרים.  יציאת מצרים
 
 
 
 
 
 
                        
                              עם ישראל - עם מיוחד, טוב. עם ה' -                                                       המשך מהאבות
                                                    
 
                                         
                                                       מתן תורה
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                     משה מלמד את עם ישראל
                                                        את התורה
   
 
 
 
                                     העברת התורה מדור לדור
                
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
                            הלומד תורה קשור יותר לה'
                                    עוזר לעם ישראל
                                    מקיים את העולם 
 
                           להשתדל ללמוד הרבה תורה
 
                         חכמי התורה - צדיקים ומאירים
 
 
                              ספרים עם חידושי תורה
 
 
 
 
                                         קביעת עיתים לתורה
 
 
 
                      
 
                                   לימוד תורה שקול ככל המצוות
 
 
 
                             מצוה שלא יכולה להיעשות ע"י אחרים
 
 
 
 
                             גדילה בתורה - בהדרגה ובהתמדה
 
 
 
 
 
                                       מהלכות תלמוד תורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 חדש: ניתן לקבל דרך דואר אלקטרוני, במשלוח אחד מרוכז, תכניות לימודים על נושאים וחגים (מספיקות לשנת לימודים אינטנסיבית..), דוגמת אלו שבאתר. לפרטים נא ללחוץ על הקישור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ב"ה.
                              לימוד תורה

 
מאברהם, יצחק ויעקב התחיל עם ישראל. הם אבותינו. לנו יש אבא, לאבא שלנו גם יש אבא, וגם לאבא שלו... וככה - אבא של אבא של אבא של אבא... שלנו, לפני הרבה שנים - היה אברהם אבינו. הבן שלו היה יצחק. יעקב היה הבן של יצחק, אלה אבותינו. ליעקב היו שנים עשר בנים וגם להם היו הרבה ילדים. יעקב ובניו הלכו לארץ מצרים כשהיה רעב (לא היה אוכל) בארץ ישראל (שאז עוד קראו לה ארץ כנען). במצרים נולדו להם הרבה ילדים וגם לילדים שלהם, כשגדלו, נולדו ילדים וכך נהיה עם ישראל.
 
אחר כך, היה רע מאוד לעם ישראל במצרים: המצרים העבידו אותם עבודה קשה ועשו להם הרבה צרות [בעז"ה אתם עוד תלמדו על זה] - עד שה' ריחם עליהם והוציא אותם, את העם שלו, ממצרים. ה' הביא על מצרים מכות קשות, למשל: הפך להם את המים לדם ועוד דברים שתלמדו עליהם - ועשה לעם ישראל ניסים גדולים, חצה להם את הים כדי שיוכלו לעבור ועוד ניסים שתלמדו עלהם בעז"ה. בראש עם ישראל שלח ה' את משה ואתו אהרון אחיו, שיוציאו את ישראל ממצרים.
 
סוף סוף יצא עם ישראל ממצרים.
עם ישראל הוא עם מיוחד, טוב; הרי אנחנו העם של ה', ובנים של אברהם יצחק ויעקב.
אתם יודעים, ילדים, למה זה דומה? כמו שאם זורעים באדמה גרעין של פרי טוב ומתוק - מה יצמח מזה? עץ עם פירות טובים ומתוקים! אם הדבר שממנו מתחיל העץ הוא טוב - גם העץ יהיה טוב. כך גם עם ישראל שהתחיל מהאבות הקדושים והטובים אברהם יצחק ויעקוב, שה' בחר בהם - גם הוא יהיה עם טוב. באמת עם ישראל בלב שלו, בפנים - הוא מאוד טוב, הוא רוצה להיות טוב ולהתנהג טוב.

עכשיו, כשיצא עם ישראל ממצרים, והמצרים כבר לא יכולים להפריע להם - סוף סוף הם יכולים להתנהג כמו שמתאים להם, לבנים של אברהם יצחק ויעקב, העם הטוב של ה'. אבל איך הם ידעו איזה דברים בדיוק מתאימים להם לעשות, איך ה' רוצה שהם יהיו ויתנהגו, מה הוא רוצה שהם ילמדו? בשביל זה ה' נתן להם את התורה:

ה' הוליך את בני ישראל - ע"י עמוד ענן שהלך לפניהם ביום ועמוד אש שהלך לפניהם בלילה - עד שהגיעו להר סיני. שם התכוננו שלשה ימים - ואז משה הוציא את כולם אל מול הר סיני. היו שם קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד. ה' נותן את התורה לעם ישראל. עם ישראל שמעו קול חזק שה' עשה: "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". עשרה דברים, מצוות מיוחדות - עשרת הדברות, שמעו אז. בעז"ה עוד נספר על זה לקראת חג השבועות שבו ניתנה התורה.
אחר כך עלה משה אל ההר, אל הר סיני; ארבעים יום וארבעים לילה היה שם. לחם לא אכל ומים לא שתה. רק למד מה' את כל התורה. אחרי כן, לימד משה את עם ישראל את תורת ה'.
משה כתב את התורה בספר תורה - זה נקרא תורה שבכתב. את הפירוש של התורה, שמסביר מה שכתוב בה - שהוא ארוך מאוד, לימד משה בעל פה, זה נקרא תורה שבע"פ. משה גם לימד אותם איך להבין את התורה - איך אפשר ללמוד ממנה המון דברים אם שמים לב היטב היטב למה שכתוב בה.
החכמים שלמדו ממשה לימדו גם את אלה שהיו אחר כך, כל אבא לימד את הבן שלו. וכך מאז - תמיד החכמים מלמדים את תלמידיהם, האבות את בניהם; וכשהם גדלים בתורה - גם הם מלמדים את תלמידיהם ואת בניהם.... עד היום. הנה גם אנחנו למדנו מהרבנים שלנו ומהספרים את התורה וההסברים שלה, ואנחנו מלמדים אתכם. בעזרת ה' כשתגדלו - גם אתם תלמדו תורה.


התורה מאוד יקרה לנו. התורה מלמדת אותנו את הטוב של ה', איך ה' רוצה שנתנהג, איך להיות צדיקים וטובים כמו שמתאים לנו, לעם ישראל - הבנים של אברהם יצחק ויעקב אבותינו. ה' עשה אותנו טובים, עם לב טוב; התורה מראה לנו איך מתאים לעם טוב - עם ישראל - להתנהג ומה מתאים לו ללמוד.

מהתורה למדנו על שבת ועל החגים, על מצות ציצית ומזוזה ועל כל המצוות; על הטוב שה' עשה בעולם, על עם ישראל, על זה שה' משגיח עלינו. כל הדברים הטובים אנחנו לומדים מהתורה.
מי שלומד תורה, הוא קשור יותר לה', עוזר לכל עם ישראל ע"י הלימוד שלו; ולימוד התורה הוא אחד הדברים העיקריים שבזכותם העולם קיים.
לכן חשוב מאוד ללמוד תורה, ללמוד הרבה, התורה זה כמו החיים שלנו. כמו שאדם צמא רוצה לשתות מים - כך אנחנו רוצים ללמוד עוד ועוד תורה.
תמיד היו בעם ישראל חכמים שלמדו תורה ביום ובלילה - והתורה עזרה להם להיות צדיקים כמו שמתאים להם, עד שראו כמו אור על הפנים שלהם; פנים טובות טובות, פנים של תלמיד חכם צדיק. הם לימדו תורה גם לאחרים, וכתבו ספרים.
כל הזמן כותבים עוד ספרים עם דברי תורה, כי תמיד אפשר למצוא בתורה עוד ועוד דברים חדשים, מענינים ונפלאים.
 
גם אנשים שעובדים ולא יכולים כל הזמן ללמוד תורה - צריכים להשתדל מאוד לקבוע זמנים ללמוד את התורה של ה'. מי שיש לו רק קצת זמן שהוא יכול ללמוד - והוא לומד בו, זה נחשב לו כאילו למד הרבה. מי שלומד תורה יש לו שכר גדול מה', ה' עושה לו הרבה טוב כי לימוד התורה חשוב מאוד ויקר מאוד אצל ה'.

חכמינו אומרים שלימוד התורה שקול - שווה - כמו כל המצוות. אם אדם לומד תורה ופתאום מבקשים שיעשה איזו מצוה; אם מישהו אחר יכול לעשות במקומו את המצוה - אסור לו להפסיק מהלימוד. רק אם אין מישהו אחר שיעשה את המצוה - אז הוא צריך להפסיק ולעשות אותה ואח"כ יחזור ללימודו; שהרי המצוות כתובות בתורה וצריך לקיים אותן. אבל אם מישהו אחר יכול לעשות את זה - ימשיך ללמוד, כי לימוד התורה יותר חשוב.

אולי מישהו, או ילד, יגיד: התורה כל כך גדולה, יש כל כך הרבה ספרים - איך נילמד הכל? אבל זה לא נכון! כל יום לומדים עוד קצת ועוד קצת - כמה שיכולים - ופתאום רואים שיודעים הרבה תורה, כל אחד צריך ללמוד כמה שהוא יכול, ולהיות שמח שמחה גדולה בתורה שה' נתן לנו.

 
 
                                 מהלכות תלמוד תורה:

א. כל איש יהודי צריך ללמוד תורה: צעיר וזקן, בריא וחולה (חס ושלום), עשיר ועני, ואפילו אדם עסוק מאוד.

אדם מישראל צריך גם ללמד את הבן שלו תורה. הוא גם יכול לשלוח אותו למישהו אחר שילמד אותו.

ג. לימוד תורה הוא מצוה חשובה מאוד ולכן כל אחד צריך להשתדל ללמוד כמה שהוא יכול יותר. אפילו מי שעסוק מאוד - צריך לקבוע לו קצת זמן ללימוד התורה ביום, וכן בלילה. ואם באין לו ברירה ואין לו בכלל זמן (אצל ילדים בדרך כלל אין דבר כזה...וגם אצל מבוגרים שמאוד רוצים...) - מקיים מצות תלמוד תורה בזה שהוא קורא קריאת שמע בבוקר ובערב.

ד. לימוד תורה שקול (חשוב) יותר מכל המצוות; ולכן לא מפסיקים מלימוד התורה בשביל לקיים מצוה אחרת. אבל אם אין מישהו אחר שיכול לקיים את המצוה האחרת - מפסיקים מהלימוד, מקיימים את המצוה, וחוזרים ללימוד התורה. למשל: אם אדם לומד והוא רואה מישהו שנפל וצריך שיעזרו לו לקום, ואין שם אף אחד אחר שעושה את זה - ירוץ הוא לעזור לו. עוד דוגמא: אם צריך, למשל, ליטול לולב בסוכות - הרי אף אחד לא יכול לקיים את המצוה במקומו - מפסיק מלימודו כדי לקיים את המצוה.

ה. נשים לא חייבות במצות תלמוד תורה, אבל מותר להן ללמוד תורה מעצמן; אלא שיש יותר שכר לאיש שלומד, כי הוא מצוּוֶה. אבל גם נשים צריכות ללמוד את הדברים שהן חייבות לקיים (למשל: גם הן צריכות לדעת הלכות שבת - אחרת איך ידעו מה מותר לעשות בשבת ומה אסור). הן גם צריכות לדעת את האמונה של עם ישראל בה', את זה שהוא משגיח על עם ישראל - ועוד דברים כאלה, כמו שהגברים צריכים לדעת אותם. גם ספרי מוסר ומידות טובות - ראוי גם לנשים ללמוד.
חכמינו אומרים שהנשים זוכות בזכות מיוחדת לעולם הבא, בזה שהן שולחות את הבנים ללמוד תורה וממתינות בסבלנות לבעליהן כשהם לומדים - ובכך הן מעודדות את הלימוד שלהם.

ו. כל חכם מישראל מצוּוה ללמד את תלמידיו תורה.

ז. כאשר ילד קטן מתחיל לדבר - אביו מלמדו פסוק "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב", ואח"כ מלמדו בכל פעם עוד קצת פסוקים, עד שמגיע לגיל שיכול כבר ללכת לבית הספר ללמוד תורה אצל המורה שלו.

ח.איש שמרוב העבודה שלו - בכלל אינו יכול ללמוד, או אדם שבכלל-בכלל לא יודע ללמוד בעצמו - יכול לתת כסף ללומדי תורה כדי שיוכלו ללמוד, וכך יהיה שותף בלימוד ויֵחשב לו כאילו למד בעצמו.

ט. אמרו חכמינו זכרונם לברכה ששלושה כתרים יש לעם ישראל: כתר כהונה (להיות כוהנים) - ניתן לאהרון הכהן (האח של משה רבנו) ולבניו. כתר מלכות (להיות מלכים) - זכה בו דוד המלך וזרעו. כתר תורה - מונח לכל עם ישראל; מי שרוצה לעמול בתורה - יבוא ו"יקח" אותו. אולי יחשוב מישהו ששני הכתרים האחרים חשובים יותר משל התורה? לא. כתר תורה חשוב מכולם!

 

חידות חזרה:

1.במי בחר ה' מכל העמים?

2. איך יודעים מהי ההתנהגות שמתאימה לעם ישראל הטוב?

3. מי חייב לללמוד תורה?

4. אם יש מצוה שמישהו אחר יכול לעשות, ואני לומד תורה - האם אפסיק מלימודי בשביל מצוה זו? ואם אין מישהו אחר שיקיים את המצוה - מה אעשה?

5. האם נשים חייבות בלימוד התורה כמו האנשים? מה בכל זאת הן צריכות ללמוד?

6. האם ללמד תורה לבנים ולתלמידים - זו גם מצוה?

7. מה יעשה מי שמרוב העבודה שלו אין לו הרבה זמן ללמוד תורה?

8. ומי שבכל לא יודע ללמוד - מה הוא יכול לעשות?

9. איזה "כתר" הכי חשוב: של הכהונה, של המלכות, או של התורה?


סיכום:

ה' נתן תורה לעם ישראל אחרי שיצאו ממצרים ובאו להר סיני.

התורה מתאימה לעם ישראל, העם של ה', הבנים של אברהם יצחק ויעקב; מתאימה לצדיקות שלהם, ללב הטוב שלהם. מראה להם איך להתנהג, מה ללמוד, מה לחשוב ואיך לדבר.

יש תורה שבכתב, שכתובה בספר תורה; ויש תורה שבעל פה (היום כותבים גם את התורה שבע"פ, כי קשה לזכור).

כל החכמים, ממשה רבנו, לימדו את התורה לתלמידיהם ולבניהם; וגם התלמידים האלה לימדו, כשהם גדלו, לתלמידיהם ולבניהם - וכך התורה הגיעה עד אלינו וממשיכה הלאה. יש גם הרבה ספרים שחיברו החכמים וכתובים בהם דברי תורה, כי תמיד אפשר ללמוד ולהבין דברים חדשים מהתורה ולכתוב אותם.

לימוד התורה הוא חשוב מאוד - שקול כנגד כל המצוות, עוזר לכל עם ישראל, ובזכותו העולם קיים.

כל אדם מישראל צריך ללמוד תורה כמה שהוא יכול (בייחוד הבנים צריכים ללמוד תורה, אבל גם הבנות צריכות ללמוד איך לעשות את המצוות שהן צריכות לקיים). יש חכמים שלמדו בשקידה יום ולילה, והשכל שלהם וההתנהגות שלהם היו "מלאים" מהתורה - עד שאפילו הפנים שלהם היו מאירות, שמחות וטובות מהקדושה של התורה. גם מי שלא יכול ללמוד כל הזמן - צריך ללמוד כמה שהוא יכול.

לא לומדים את כל התורה בבת אחת (רק משה רבנו הצליח בארבעים יום ללמוד את כל התורה, כי ה' לימד אותו, לא בדרך רגילה) אך מי שמתאמץ ללמוד עוד ועוד - בסוף ידע הרבה תורה ויהיה תלמיד חכם גדול.

צריך ללמוד תורה בשמחה ובתודה לה' שנתן לנו אותה; שלימד אותנו את הטוב שלו, את הטוב והצדיקות של עם ישראל.


 

למלמדים היקרים:

כרגיל, כדאי אחרי כל חלק מהנושא - לחזור בקצרה עם הילדים (רצוי תוך כדי שאלות ותשובות); וכן כל יום בקצרה על מה שלפני כן, לטובת הרצף וזכירת הדברים.

לחלק השני של השיעורים כדאי למצוא סיפורים מתאימים על אהבת תורה, שקידה בתורה, התגדלות בתורה, תלמידי חכמים גדולים ופעולתם, חיבת ספרי קודש.

כמובן, המטרה היא להאהיב את התורה ולחבב לימודה - מתוך גישה של "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו", דהיינו: התורה, לא כדבר חיצוני לנו, חלילה, אלא כמתאימה לעם ישראל, כמוציאה לפועל את תכונתם הפנימית, צדקותם וקדושתם.

בהצלחה רבה, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

סיפור מ"כה עשו חכמינו" בנושא שלנו – "העוסק בתורה מתוך עוני" ("כה עשו חכמינו", כרך א' עמ' 155). לימוד נעים ומועיל! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    התורה מתאימה לעם ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     התורה מלמדת אותנו איך מתאים לעם ישראל
     להיות. מה מתאים לו ללמוד ולעשות, לפי רצון ה'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
ċ
.jpg
(25k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
24ED31.JPG
(99k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
first4.jpg
(26k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
ċ
s_etztut.jpg
(9k)
מנהל האתר,
31 במרץ 2011, 18:42
Comments